Phương châm của công ty

Hình tượng công ty mà chúng tôi hướng tới

 

 

Phương châm công ty (phương châm chung của tổ chức)

1. Với tư cách là cộng sự của công ty, chúng tôi sẽ cùng bạn làm việc để giúp nhau phát triển. Chúng tôi sẽ không giao những việc mà không giúp bạn trưởng thành.
2. Công ty chúng tôi sẽ luôn xem trọng bạn, toàn công ty chúng tôi sẽ giúp đỡ bạn khi bạn gặp khó khăn.
3. Để tồn tại công ty cần phải tạo ra lợi nhuận và đảm bảo lợi ích cho từng thành viên của công ty. Tuy nhiên nó là thành quả chứ không phải mục tiêu.

 

  Nhiệm vụ của công ty FirstStep

1. Góp sức giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn lao động tại Nhật Bản.
2. Sử dụng triệt để công nghệ IT nhằm tạo ra môi trường để cùng chia sẻ kiến thức, cách làm, kinh nghiệm trong công việc và cuộc sống.
3. Qua việc chia sẻ kinh nghiệm, cách làm việc cho mọi người, chúng tôi luôn mong muốn tạo ra môi trường làm việc tốt hơn trong tương lai cho người lao động Việt Nam và người lao động nước ngoài.

Chuyển lên trên