Giới thiệu ban giám đốc

CEO ( Giám đốc điều hành )

NGUYỄN THỊ THỦY ANH
(グエン・チ・トウイ・アイン)

Tốt nghiệp trường đại học ngoại ngữ Hà Nội (chuyên ngành tiếng Nhật).
Thời gian đầu làm phiên dịch và biên dịch cho một công ty Nhật Bản tại ngoại thành Hà Nội, Sau đó đi du học tại trường đại học sư phạm Miyagi. Đã tham gia các công việc dưới đây trong thời gian lưu trú ở Nhật Bản.

 ・Phiên dịch cho các cuộc họp trao đổi liên quan tới Việt Nam do các trường trung học, đại học tổ chức.
 ・Là giáo viên tiếng Nhật chịu trách nhiệm quản lý thực tập sinh cho nghiệp đoàn, như giảng dạy về an toàn lao động, giảng dạy về những vấn đề liên quan tới cuộc sống, hướng dẫn về cuộc sống.
 ・Phiên dịch, biên dịch cho các văn phòng xuất nhập cảnh, văn phòng thuế và nhà giam v.v
・Dịch các bài báo các văn bản tiếng Nhật sang tiếng Việt.

Vào tháng 9 năm 2019, sáng lập công ty liên doanh FirstStep nhằm mục đích hỗ trợ người lao động nước ngoài, bao gồm cả người lao động Việt Nam tại Nhật Bản và trở thành CEO ( giám đốc điều hành ).

COO ( Giám đốc điều hành kinh doanh )

TÔ MẠNH CƯỜNG
(トー・マン・クォン)

Xuất thân từ trường đại học Bách Khoa Hà Nội.

・Năm 1999 sang Nhật Bản du học, tốt nghiệp trường cao đẳng Sendai Denpa, khoa kỹ thuật trường đại học Tohoku.
・その後、1年日本大手自動車会社の研究所で研究開発等に従事。

・Để cống hiến cho cả hai nước Việt Nam và Nhật Bản, từ năm 2007 đã có 12 năm tham gia công tác quản lý, kinh doanh, và là kỹ sư hệ thống cầu nối tại một công ty nước ngoài quy mô vừa của Nhật Bản tại Việt Nam. Và là giám đốc đại diện của công ty tại Nhật Bản.

Vào tháng 9 năm 2019, sáng lập công ty liên doanh FirstStep nhằm mục đích hỗ trợ người lao động nước ngoài, bao gồm cả người lao động Việt Nam tại Nhật Bản và trở thành COO ( giám đốc điều hành kinh doanh ).

CTO ( Giám đốc công nghệ )

NGUYỄN VĂN HIỀN
(グエン・バン・ヒエン)

Tốt nghiệp trường Đại Học Quốc Gia Hà Nội.

・Từ năm 2010 bắt đầu thử sức với ngành IT bằng vị trí lập trình viên cho một công ty IT quy mô vừa ở Việt Nam.
・Năm 2013 nhằm mục đích nâng cao kỹ năng và tư duy lập trình viên, nên đã chuyển đến chi nhánh ở Tokyo của công ty.
・Từ năm 2015, tham gia vào các dự án quan trọng và phụ trách thiết kế thượng nguồn, thiết kế lập trình và công việc lập trình của một số công ty SIer lớn và các công ty CNTT trực thuộc chính phủ.
・Tháng 2 năm 2020, cùng chung chí hướng về việc cải thiện môi trường lao động cho người nước ngoài tại Nhật nên tham gia vào công ty liên doanh FirstStep, đảm đương vị trí CTO ( giám đốc kỹ thuật ), với nhiệm vụ tối ưu hóa hệ thống học tập online nhằm cung cấp dịch vụ tốt nhất với giá cả tối ưu nhất cho người dùng.

Chuyển lên trên