受講者の利用規約 Điều khoản sử dụng cho người học

Điều khoản sử dụng cho người học

Các điều khoản này đặt ra các thỏa thuận cho việc sử dụng system giáo dục được cung cấp bởi công ty FirstStep (dưới đây gọi là Công ty) và những người sử dụng dịch vụ (dưới đây gọi là người học ) đồng ý với các điều khoản của thỏa thuận này.

Điều 1 (Định nghĩa )

Ý nghĩa của các từ trong điều khoản được sử dụng như sau.

1- Người sử dụng
Một công ty hoặc cá nhân đã đồng ý với các điều khoản và ký hợp đồng sử dụng dịch vụ với Công ty.
2- Người học
Các cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ do Công ty cung cấp.
3- Thông tin về người học
Thông tin người học được cung cấp tại thời điểm đăng ký khi sử dụng dịch vụ .
4- Đơn đăng ký
Đơn đăng ký được gửi bởi người học cho Công ty để mong muốn được dùng dịch vụ
5- Môi trường sử dụng
Một thuật ngữ chung cho môi trường cần thiết để sử dụng dịch vụ, chẳng hạn như PC, máy tính bảng, điện thoại thông minh, điện thoại di động và các thiết bị thông tin khác, đường kết nối Internet, bảo mật.
6- Nội dung
Thông tin như các văn bản, hình ảnh, video được sử dụng trong dịch vụ.
7-Phí học (Điểm)
Phí mỗi khóa học sẽ được thanh toán bằng điểm, người học sẽ được  yêu cầu mua điểm và dùng số điểm đã mua để trả phí học cho mỗi khóa học.

Điều 2 (Kí kết thỏa thuận)

1. Trong dịch vụ, một công ty hoặc cá nhân muốn sử dụng dịch vụ sẽ gửi một mẫu đơn đăng ký được chỉ định trên trang web hoặc gửi một mẫu đơn được chỉ định do Công ty chuẩn bị. Thỏa thuận sẽ có hiệu lực khi đơn đăng ký dịch vụ được chấp nhận.
2. Nếu chúng tôi không thể xác nhận phí thanh toán sử dụng do người học đóng, thì người học không thể sử dụng dịch vụ.

Điều 3 (Áp dụng thỏa thuận)

1- Các điều khoản này sẽ được áp dụng giữa Công ty và người học về dịch vụ.
2- Công ty có thể thay đổi các điều khoản này mà không cần có sự đồng ý của người học . Trong trường hợp này, các điều khoản và điều kiện để sử dụng dịch vụ phải tuân theo các điều khoản sau khi được sửa đổi. Các thay đổi đối với các điều khoản này sẽ có hiệu lực khi được đăng lên trang web hoặc thông báo cho người học .
3- Người sử dụng(tổ chức) có nghĩa vụ hướng dẫn người học tuân thủ các nội dung của thỏa thuận.
4- Người học có nghĩa vụ giữ trật tự trong lớp học, không để ảnh hưởng đến các học viên khác. Trường hợp môi trường học của người học quá ồn thì có thể không được sử dụng dịch vụ của chúng tôi nữa.

Điều 4 (Đăng ký học)

1- Sau khi ký kết thỏa thuận, người học sẽ đăng ký vào form xin đăng kí học do Công ty quy định.
2- Người tham gia học là cá nhân thuộc về công ty đã đăng kí dịch vụ.
3- Nếu Người học là trẻ vị thành niên, cần phải có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật.
4- Sau khi xác nhận thông tin đăng ký của người học, chúng tôi sẽ gửi thông tin cần thiết để bắt đầu khóa học, chẳng hạn như một chứng từ và bảng câu hỏi sơ bộ, đến địa chỉ email được đã được đăng kí. Người học có thể đăng kí khóa học theo hướng dẫn trong email.
5- Công ty sẽ không chấp nhận đăng ký của người học hoặc từ chối cung cấp dịch vụ cho người học nếu một trong những trường hợp sau bi vi phạm.
a- Nếu tất cả hoặc một phần thông tin đăng ký của người học cung cấp cho chúng tôi là sai, hoặc thiếu
b- Khi phát hiện ra rằng người học đã vi phạm thỏa thuận hoặc có tiền sử vi phạm trước khi nộp đơn
c- Nếu Người học là trẻ vị thành niên, mà chưa có được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật.
d- Người học là các lực lượng chống xã hội (có nghĩa là các băng đảng, thành viên băng đảng, các nhóm cánh hữu, các lực lượng chống xã hội).
e- Các trường hợp khác mà Công ty cho rằng không phù hợp .

Điều 5 (Bảo trì thiết bị điện tử, quản lý ID / mật khẩu)

1- Người học phải tự trả chi phí cho việc chuẩn bị điện tử như điện thoại di động, máy tính, cộng thêm truyền thông, phần mềm và các thiết bị khác kèm theo, ký kết hợp đồng đường dây, đăng ký dịch vụ kết nối Internet.
2- Chúng tôi không có trách nhiệm và nghĩa vụ đảm bảo rằng môi trường thiết bị cho người học .
3- Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về các thiết bị, đường truyền, dịch vụ kết nối Internet cho người học.
4- Người học sẽ có trách nhiêm lưu trữ và quản lý ID và mật khẩu đã được cung cấp.
5- Người học phải chịu trách nhiệm cho các thiệt hại gây ra do không quản lý tốt ID và mật khẩu, lỗi sử dụng của bên thứ ba.

Điều 6 (Thanh toán phí sử dụng)

Công ty chúng tôi áp dụng chính sách điểm cho mỗi khóa học. Học viên muốn tham gia khóa học cần phải mua điểm trước. Hình thức mua điểm, cách tính điểm và lệ phí ra sao xin tham khảo website công ty hoặc trang mypage của học viên.
1-Điểm sử dụng mà người học phải trả cho Công ty được ghi trên trang mypage.
2-Người học sẽ trả phí (mua điểm) học vào tài khoản ngân hàng cho Công ty trước một tuần khi người học bắt đầu sử dụng dịch vụ, phí chuyển nhượng sẽ do người học chịu.

Điều 7 (Hủy / Hoàn tiền/Thời hạn của điểm)

1-Người học sẽ có thể hủy bỏ thỏa thuận(bỏ hội viên) do yếu tố cá nhân.
2-Nếu người học có ý định bỏ tư cách hội viên, thì cần phải liên hệ tới Công ty bằng e-mail hoặc bằng văn bản.
3-Nếu người học đang theo học khóa nào đó và muốn chuyển sang học một khóa khác thì điểm sẽ được trả lại 50% số điểm còn lại đã nộp cho khóa đang học.
4-Công ty sẽ không có nghĩa vụ trả lại điểm hoặc hoán đổi lại thành tiền số điểm đã mua hoặc bồi thường thiệt hại nếu người học bỏ tư cách hội viên giữa chừng.
5-Công ty không thể trả lời các yêu cầu hoàn lại tiền do vấn đề của người học dẫn tới không sử dụng được dịch vụ của Công ty.
6-Thời hạn của điểm đã mua là 6 tháng tính từ lần cuối cùng dùng điểm. Sau lần cuối cùng dùng điểm, nếu người học không tham gia buổi học nào thì điểm số đã mua sẽ hết hạn(Trường hợp mua điểm mà không sử dụng lần nào cũng tương tự).
Thời hạn của điểm số sẽ không được kéo dài kể cả trong trường hợp người học có mua thêm điểm mà không dùng.

Điều 8 (Vấn đề  nghiêm cấm)

Người học bị nghiêm cấm không được thực hiện bất kỳ hành động nào sau đây liên quan đến việc sử dụng dịch vụ.
1- Hành vi xâm phạm hoặc có thể xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư, danh dự, các quyền hoặc lợi ích khác của Công ty hoặc bên thứ ba.
2- Hành vi sử dụng trái phép ID hoặc mật khẩu, hành vi cho vay, chuyển nhượng, mua và bán, lại tài khoản dịch vụ.
3- Các hành vi vi phạm trật tự và đạo đức xã hội.
4- Hành động gửi thông tin tục tĩu hoặc thông tin có hại đến trang web của Công ty.
5- Hành vi cản trở hoạt động của dịch vụ, hành động vu khống.
6- Hoạt động chính trị, hoạt động tôn giáo, hoạt động bán hàng hoặc các hoạt động tương tự.
7- Hành vi phạm tội theo luật hình sự, hành vi phạm luật pháp và quy định.
8- Hành vi gửi các chương trình máy tính có virus, e-mail spam.
9- Giả mạo hoặc xóa thông tin tài khoản của người khác.
10- Các hành vi khác mà Công ty cho là không phù hợp.

Nếu Người học đã thực hiện bất kỳ hành vi nào được mô tả phía trên, hoặc nếu Công ty nhận thấy có nguy cơ như vậy, thì dịch vụ sẽ bị đình chỉ, tài khoản của người học sẽ bị xóa mà không cần thông báo trước.

Điều 9 (Đình chỉ, hủy bỏ, thay đổi, chấm dứt cung cấp dịch vụ)

1- Trong trường hợp bất khả kháng nào đó Công ty có thể chấm dứt tất cả hoặc một phần hợp đồng cung cấp dịch vụ.
2- Trong trường hợp ngừng tất cả hoặc một phần của dịch vụ, người học sẽ được thông báo trước trên trang web hoặc các bằng phương pháp thích hợp khác.
3- Công ty có thể thay đổi một phần hoặc tất cả nội dung dịch vụ mà không cần người học đồng ý trước.
4- Nếu không đạt được số lượng người tham gia tối thiểu cho dịch vụ, dịch vụ có thể bị hủy. Trong trường hợp này, Người học có thể chọn khóa học khác học chon hủy. Nếu Người học chọn hủy, chúng tôi sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền phí dịch vụ mà Người học đã trả vào tài khoản của công ty.
5- Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào do người học, hoặc bên thứ ba phát sinh do việc đình chỉ, hủy bỏ, sửa đổi hoặc chấm dứt dịch vụ, ngoài những điểm được quy định trong các điều khoản này.

Điều 10 (Đình chỉ sử dụng dịch vụ )

1- Nếu Người học vi phạm một trong các điểm ở Điều 8 trên thì Công ty có quyền tạm dừng cung cấp dịch vụ hoặc xóa đăng ký của người học mà không cần thông báo trước.
2- Ở Điều 4 (Đăng ký học) Nếu bất kỳ mục nào trong phần (5) bị vi phạm.
Trong trường hợp vi phạm thỏa thuận và mà Công ty đã đưa ra thông báo yêu cầu sửa vi phạm trong vòng một tuần, nhưng vi phạm không được giải quyết
3- Khi Công ty xét thấy người học không phù hợp hoặc không đủ tư cách.
a- Công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với mọi thiệt hại mà người học phải chịu do việc ngừng sử dụng dịch vụ.
b- Khi tạm dừng sử dụng dịch vụ theo quy định tại Khoản 1 của điều này, về nguyên tắc, Công ty sẽ thông báo cho người học trước lý do, ngày và thời gian tam dừng dịch vụ. Tuy nhiên, ngoại trừ trường hợp khẩn cấp và các trường hợp bất khả kháng khác.
4- Trong trường hợp đình chỉ sử dụng hoặc hủy đăng ký theo Khoản 1 của điều này, Công ty sẽ không có nghĩa vụ trả lại bất kỳ khoản phí nào cho người học đã trả cho Công ty.

Điều 11 (Chấm dứt dịch vụ)

Công ty sẽ có thể thay đổi hoặc chấm dứt tất cả hoặc một phần dịch vụ bằng thông báo cho người học trước (thông báo sẽ được đăng trên trang web này).

Điều 12 (Quyền sở hữu trí tuệ)

1- Bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến nội dung giảng dạy hoàn toàn thuộc quyền Công ty hoặc bên thứ 3 cung cấp. Người học không được sử dụng nội dung cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài dịch vụ Công ty cung cấp.
2- Bản quyền liên quan tới nôi dung học tập này sẽ tiếp tục tồn tại ngay cả sau khi kết thúc thỏa thuận và sau khi bằng cấp của người học bị hủy bỏ.

Điều 13 (Bồi thường thiệt hại / Khước từ trách nhiệm)

1- Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào gây ra cho người học do các lý do không thuôc trách nhiệm của Công ty, như thiên tai, các lý do nên liên quan tới nhà mạng viễn thông, thiết bị của người học.
2- Trong trường hợp người học bị thiệt hại do các lý do do Công ty quy định, Công ty sẽ trả lại cho người học số tiền mà người học đã đóng để được sử dụng dịch vụ trong tháng kể từ ngày người học bị thiệt hại. Giới hạn chịu trách nhiệm cho các thiệt hại là khoản tiền mà người học đã đóng.
3- Công ty không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tranh chấp nào phát sinh giữa người học với nhau hoặc với bên thứ ba liên quan đến dịch vụ.

Điều 14 (Hủy bỏ bởi Công ty)

1- Nếu người học vi phạm những điều sau, thì Công ty có thể hủy ngay lập tức hợp đồng với người học và chấm dứt việc cung cấp dịch vụ mà không cần thông báo trước.
a- Vi phạm một trong các điểm ở Điều 8 (Các mục cấm).
b- Khi khai báo cho Công ty mà nội dung trái với sự thật.
c- Trong trường hợp có quyết định bắt đầu thủ tục phá sản, cải tạo dân sự, tổ chức lại công ty hoặc thanh lý đặc biệt.
d- Nếu bạn vi phạm thỏa thuận và đã được thông báo sửa vi phạm trong vòng một tuần, nhưng vi phạm không thể được giải quyết.
e- Khi Công ty thấy không phù hợp.
2- Nếu hợp đồng bị hủy như mô tả trên, Công ty sẽ ngừng cung cấp dịch vụ ngay sau khi hủy hợp đồng.
3- Nếu việc hủy bỏ được thực hiện theo khoản 1 của điều này, Công ty sẽ không có nghĩa vụ trả lại bất kỳ khoản phí nào cho việc sử dụng Dịch vụ mà Người học đã trả cho Công ty.

Điều 15 (Cấm chuyển nhượng)

Người học không được phép chuyển nhượng, cho, mua bán lại quyền sử dụng dịch vụ cho người khác mà không được phép của công ty.

Điều 16 (Giải quyết tranh chấp)

Việc xẩy ra tranh chấp cách bên nhất trí giải quyết thông qua thảo luận và dựa trên pháp luật Nhật Bản.
1- Trong trường hợp có vấn đề phát sinh giữa người học và Công ty liên quan đến các điều khoản này, cả hai sẽ thảo luận, tham khảo ý kiến của nhau một cách trung thực, hợp tác.
2- Trong trường hợp ra tòa xử kiện, tòa án thành phố Chiba sẽ là tòa án độc quyền xét xử sơ thẩm.

 

受講者の規約

本規約は、FirstStep合同会社(以下「当社」という)が提供する教育プラットフォームは、利用規約を定めおり、本プラットフォームを承諾頂いた利用する者(以下「利用者」という)のみ提供させて頂くものです。利用者は、あらかじめ本規約の内容に同意の上、本サービスを利用するものとします。

第1条(定義

本規約で使用する用語の意味は、以下のとおりとします。
(1)「利用者」
 本サービスを利用するために本規約に同意し、契約をおこなった法人又は個人をいいます。
(2)「受講者」
 本サービスを利用者の指示又は自らの意思で受講する個人をいいます。
(3)「受講者情報」
 本サービスを利用するにあたって受講者登録時にご提供いただく受講者の情報、本サイト上での行動履歴(受講者が本サービスを利用するにあたり自動的に収集される情報やアクセスログ情報)、その他の受講者の個人情報の総称をいいます。
(4)「提出物」
 利用者又は受講者が、本サービスを通じて当社に提出した提出物(掲示板への投稿、課題の回答等を含むがこれに限られない。)の総称をいいます。
(5)「利用環境」
 本サービスを利用するために必要なPC、タブレットPC、スマートフォン、携帯電話その他の情報機器、インターネット接続回線、セキュリティの確保等、本サービスの利用に必要となる環境の総称をいいます。
(6)「コンテンツ」
 本サービスで使用するすべてのテキスト、画像、動画、及び受講者による掲示板での発言等の情報をいいます。
(7)「ポイント」
 当社は受講料としてポイント制を導入しております。受講生は授業を受講するためにポイントを購入する必要があります。

 第2条(本契約の成立)

2-1.本サービスは、本サービスの利用を希望する法人又は個人が、本サイトで指定された所定の申込フォームを送信し、又は、当社が用意する所定の申込用紙を提出し、当社が電子メール等の方法にて、本サービスの申込みを承諾した時点で成立するものとします。
2-2.利用料金・ポイントの支払いが確認できない場合、利用者、受講者は、本サービスを利用することができません。

第3条(本規約の適用)

3-1.本規約は、本サービスに関して、当社と利用者との間に適用されるものとします。
3-2.当社は、利用者の同意を得ることなく、本規約を変更することがあります。この場合、本サービスを利用する際の諸条件は、変更後の本規約によります。本規約の変更は、本サイトへ掲載することにより、利用者への通知が完了し、通知後、利用者が申込みをした時点で効力を生ずるものとします。
3-3.利用者は受講者に、本規約の内容を遵守するように指導する義務を負うものとします。
4-4.受講者は教室で秩序し、他の受講者に迷惑しないようにします。受講者の学習環境から騒音が大きくする場合は、当社のサービスを利用いただけない可能性があります。

第4条(受講者登録)

4-1.利用者は、本契約の成立後、当社指定の方法にて受講者登録の手続きをするものとします。
4-2.受講者は、利用者本人、又は利用者の所属企業又はその関連会社に所属する個人のみとします。利用者本人、又は利用者の所属企業又はその関連会社に所属する個人以外の受講は禁止します。
4-3.利用者が未成年者、成年被後見人、被補佐人又は被補助人のいずれかの場合、事前に法定代理人、後見人、補佐人又は補助人の同意を得ていることが必要です。
4-4.当社は、利用者から提供された受講者登録情報を確認後、利用者が指定したメールアドレスに対し、受講票や事前アンケート等、受講開始に必要な情報を送信します。メールに記載された案内に従って受講準備を進めることで、受講者は本サービスを利用することができます。
4-5.当社は、次のいずれかに該当する場合には、受講者登録を承諾しない、又は承諾を取り消しすることができるものとします。なお、当社の判断内容について利用者並びに受講者に開示する義務は負わないものとします。
①当社に提供した受講者登録情報の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
②利用者又は受講者が、本規約に違反し又は当該申し込み前に違反した履歴のあることが判明した場合
③利用者が、未成年者、成年被後見人、被補佐人又は被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、補佐人又は補助人の同意等を得ていなかった場合
④利用者又は受講者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずるものを意味します。以降同じ。)である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等、反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関与をおこなっていると当社が判断した場合
⑤その他、当社が、受講者とすることを不適当と判断する場合

第5条(通信機器等の維持及びID・パスワードの管理)

5-1.利用者及び受講者は、本サービスの利用にあたり、必要となる通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随する全ての機器の準備及び回線契約の締結、インターネット接続サービスへの加入等について、自己の費用と責任において行うものとします。
5-2.当社は、利用者及び受講者が本サービスを利用するためのネットワーク通信を行うことができる動作環境にあることを何ら保証しません。
5-3.当社は、利用者及び受講者が用いた通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となる全ての機器、電気通信回線、インターネット接続サービスなどの不具合等によって、利用者及び受講者が本サービスを受けられなかったとしても、何らの責任も負いません。
5-4.利用者及び受講者は、本サービスを利用するためのID・パスワードを善良な管理者の注意をもって保管・管理するものとし、これを第三者に貸与、譲渡、名義変更、売買その他の処分をしてはならないものとします。また、利用者及び受講者に発行されたID・パスワードによる行為は、利用者の行為とみなすものとします。
5-5.ID・パスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等によって生じた損害に関する責任は利用者が負うものとし、当社は何らの責任を負いません。

第6条(利用料金・ポイントの支払)

当社は受講料としてポイント制を導入しております。受講生は授業を受講するためにポイントが必要となります。ポイントは当システムから付与されるか、ご購入して頂くかとなります。ポイント制について、詳細はホームページをご確認お願いします。
6-1.利用者が当社に対して支払う、本サービスの利用ポイントは、本サイトに記載します。
6-2.利用者は、本サービスの利用ポイントを、受講者が本サービスの利用を開始する1週間前までに、当社が指定する銀行口座に振込み支払って購入するものとします。但し、振込手数料は、利用者の負担とします。

第7条(解約・返金・ポイント有効期限)

7-1.利用者は、本契約を解約することができるものとします。
7-2.前項の解約の意思表示は、当社が指定する連絡先に対し、電子メール又は書面で行うものとします。
7-3.利用者及び受講者は、講義の受講途中で、別の講義に乗り換えする場合、ポイントの返還は、受ける途中の講義の残ポイントの50%とする。
7.4.当社は、理由の如何を問わず、会員退会する場合、購入済みや受講途中の残ポイントを返還・返金する義務又は損害賠償する義務を負わないものとします。
7-5.当社は、受講者の利用環境やコンピュータの操作能力に起因して本サービスを利用できないことを理由とする返金の要望に応じることはできません。
7-6.購入済みのポイントの有効期限は6カ月として、最後にポイントを使用した翌日から計算し、6ヶ月を経過して受講しない場合、残ポイントがなくなります(購入したが、一度も受講しない場合も同様)。ポイント追加購入して、受講しない場合もポイントの有効期限が延ばされないことにご注意ください。

第8条(禁止事項)

8-1.利用者及び受講者は、本サービスの利用に関し、以下の行為をしてはならないものとします。
①当社、本サービスの他の利用者又は第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為、又はそのおそれのある行為
②ID又はパスワードを不正に使用する行為、又は貸与、譲渡、名義変更、売買等する行為
③第三者になりすまして本サービスを利用する行為
④公序良俗に反する行為(違法薬物、違法武器、密輸出入、売買春、児童ポルノ、児童虐待、文書偽造、詐欺、恐喝等の違法行為、その他当社が公序良俗に反すると判断したもの。)もしくはそのおそれのある行為、又は第三者をしてそれらをおこなわせる行為
⑤本サイトに対し、猥褻な情報又は青少年に有害な情報を送信する行為
⑥本サービス内の運営を妨げる行為、誹謗中傷する行為
⑦政治活動、宗教活動、営業活動又はこれらに類する行為
⑧刑法上の犯罪的行為、民事上の不法行為、その他国内の法律・条例に違反する行為
⑨本サイトに対し、有害なコンピュータープログラム又は連鎖的なメールもしくは不当に大量の情報等を送信し又は第三者が受信可能な状態におく行為
⑩本サービスを通じて、当社もしくは又は第三者の情報を改ざん、消去する行為
⑪その他当社が不適切と判断した行為
8-2.利用者又は受講者が、前項のいずれかの行為をした場合、又はおこなうおそれがあると当社が判断した場合は、事前に通知又は催告することなく、本サービスの利用停止、受講者資格の抹消、受講者情報並びに投稿情報の一部又は全部の削除等の措置ができるものとします。法令で開示することが許容されているとき又は開示することが義務付けられているとき
①当社は、個人情報を取得した場合、個人情報保護法を遵守するものとします。
②当社は、当社が別途定めるプライバシーポリシーを遵守するものとします。

第9条(本サービス提供の中断、中止、変更、終了)

9-1.当社は、やむをえない事由が発生した場合には、本サービスの全部又は一部の契約を終了させ、又は本サービスの提供を中断又は中止することがあります。
9-2.本サービスの全部又は一部の提供を中止する場合には、あらかじめ、本サイトにおける告知その他適宜の方法により利用者並びに受講者に対して通知致します。ただし、緊急その他やむをえない事情がある場合はこの限りでありません。
9-3.当社は、本サービスで提供するサービスの内容について、その一部又は全部を変更する場合があり、受講者はあらかじめこれに同意するものとします。
9-4.当社は、相当な期間を設けて予告することで(予告はウェブサイトに掲示して通知します)、本サービスの全部または一部を変更し、または終了することができるものとし、利用者はこれを承諾するものとします。
9-5.本サービスの最少催行人数に満たない場合、本サービスを中止することがあります。この場合、利用者は、次回の参加繰り越しまたは解約のいずれかを選択できます。利用者が、解約を選択された場合は当社より指定口座へ、利用者によって支払われた本サービスの利用料金・ポイントの全額を返金いたします。
9-6.本サービスの中断、中止、変更、終了によって生じた利用者、受講者又は第三者が被った損害について、当社は、本規約に明記されている以外、一切の責任を負わないものとします。

第10条(本サービスの利用停止等

10-1.当社は、利用者又は受講者が次の各号のいずれかに該当する場合は、事前に通知または催告することなく、当該利用者の本サービスの利用を停止し、または受講者登録を抹消できるものとし、利用者及び受講者は、あらかじめこれを承諾するものとします。
①第8条(禁止事項)①項各号の行為を行った場合
②第4条(受講者登録)⑤項各号に該当した場合
③本規約に違反し、1週間以内に当該違反状態を是正するように催告したにもかかわらず、違反状態を解消できなかった場合
④当社が不適当と判断する行為を行った場合
10-2.前項の本サービスの利用停止によって、利用者に損害が発生したとしても、当社は一切その責任を負いません。
10-3.本条第1項の規定により本サービスの利用停止をするときは、当社は原則としてあらかじめその旨及び理由、提供停止をする日時及び期間を利用者に通知します。ただし、緊急その他やむを得ない場合を除きます。
10-4.本条第1項による利用停止または登録抹消がなされた場合、利用者は、本サービスの利用は一切行えないものとします。また、当社は、利用者が当社に対して支払った本サービスの料金・ポイントについて、一切の返還義務を負わないものとします。

第11条(本サービスの終了)

当社は、相当な期間を設けて予告することで(予告は本サイトに掲示して通知します。)、本サービスの全部または一部を変更し、または終了することができるものとし、利用者はこれを承諾するものとします。

第12条(知的財産権等)

12-1.本サービスによって提供されるコンテンツ、その他一切の著作物に関する著作権その他の知的財産権は、著作物の著作者等の第三者又は当社に帰属するものです。利用者及び受講者は、本サービスの利用目的以外でコンテンツを利用することはできません。
12-2.利用者及び受講者は、提出物が著作物であると認められる場合であっても、当社及び提携会社、当社と本サービスに関する取引のある第三者に対し、無償で著作物の利用(著作権法第21条ないし第28条の利用を含む。)を許諾するものとします。なお、当該権利の許諾は、本契約の終了後、受講者の資格が抹消された後においても、有効に存続するものとします。
12-3.利用者及び受講者は、当社、提携会社及び当社の取引先となる第三者に対し、提出物に関する一切の権利(著作権、著作者人格権等を含むがこれに限られない。)を、行使しないものとします。

第13条(損害賠償・免責)

13-1.天災、地変その他の不可抗力、電気通信事業者の責めに帰すべき事由等、当社の責めに帰すべからざる事由により、利用者に生じた損害について、当社は一切その責任を負わないものとします。
13-2.当社の責めに帰すべき事由により、利用者が損害を被った場合、当社は利用者に対し、利用者に損害が発生した日が属する月に、本サービス内で、利用者が消費した金額を上限として損害賠償義務を負うものとします。但し、当社に故意または重過失が認められる場合、損害賠償額の上限規定は、適用されないものとします。
13-3.本サービスに関連して利用者と他の利用者または第三者との間において生じた一切の紛争について、当社は何らの責任を負いません。

第14条(当社が行う解約)

14-1.当社は、利用者又は受講者が以下の各号の一に該当する場合、事前に催告することなく、直ちに当該利用者との間の本契約を解約し、本サービスの提供を終了することができるものとします。
①第8条(禁止事項)の各号に定める行為を行った場合
②当社への申告、届出内容が事実に反する場合
③差押え・仮差押え・仮処分・強制執行を受けたとき
④公租公課の滞納処分を受けたとき
⑤破産、民事再生、会社更生及び特別清算に係る手続き開始の決定を受け、またはこれらの申立ての事実があった場合
⑥本規約に違反し、1週間以内に違反状態を是正するように催告したにもかかわらず、違反状態を解消できなかった場合
⑦当社が不適当と判断する行為を行った場合
14-2.前項による本契約の解約がなされた場合、当社は本契約を解約後、直ちに本サービスの提供を停止します。また当社は、当社の判断により、本サービスで保存していた利用者及び受講者に関するデータを消去することができるものとします。
14-3.本条第1項による解約がなされた場合、その効力は将来に向かって発生するものとし、当社は、利用者が当社に対して支払った本サービスの利用料金・ポイントについて、一切の返還義務を負わないものとします。

第15条(譲渡等の禁止)

利用者及び受講者は、本契約に基づく資格、地位、権利又は義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他一切の処分をすることはできないこととします。

第16条(合意管轄等)

本契約の成立、効力、解釈及び本契約に基づき発生する義務の履行等については、日本国法に準拠するものとします。
16-1.本規約に関連して利用者と当社との間で問題が生じた場合には、両者が誠意をもって協議の上解決するものとします。
16-2.前項の協議によっても解決を図ることができず、訴訟による場合には、訴額に応じ、千葉地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

トップへ戻る