Học Phí (Cũ)

Học Phí tại Học Viện FirstStep

Tại Học Viện FirstStep, buổi học sẽ kéo dài trong 30 phút, 60 phút hoặc 90 phút. Học sinh được tự lựa chọn thời lượng buổi học phù hợp với bản thân.

Học phí cho từng buổi học tùy theo thời lượng buổi học mà học viên lựa chọn

Buổi học 30 phút: 500 yên

Buổi học 60 phút: 750 yên

Buổi học 90 phút: 950 yên

Trong một khóa học (1 level), mỗi môn học có số buổi học khác nhau. Các bạn có thể tham khảo học phí cho từng môn học theo bảng dưới đây:

Sau khi thi đầu vào, mỗi học viên sẽ cần học các khóa học khác nhau nên học phí cũng khác nhau.

Ví dụ minh họa:

Sau khi thi đầu vào tại trình độ sơ cấp (Stagging 1), học viên A có kết quả là:Như vậy từ kết quả thi đầu vào, để hoàn thành toàn bộ trình độ sơ cấp (Stagging 1), tùy thuộc vào thời lượng buổi học mà học phí cần thiết của học viên A được thể hiện trong bảng dưới đây:

Học Viên có thể chi trả học phí theo từng khóa học (từng level).

Như đã trình bày ở phần giới thiệu Học Viện FirstStep, thời gian hoàn thành hết 1 stagging sẽ tùy thuộc vào số lượng khóa học (level) bạn cần học sau khi thi đầu vào.

Như ở ví dụ phía trên thì thời gian để hoàn thành 10 khóa học (level) là khoảng 5 tháng.

Học viên đóng học phí bằng cách chuyển tiền vào tài khoản học viện và nhận point để đăng ký khóa học. Tham khảo cách chuyển tiền và đổi điểm (point) tại đây

トップへ戻る