Tư vấn miễn phí về các vấn đề khi lao động ở Nhật

Vì một môi trường lao động lành mạnh ở Nhật Bản! 

Nếu bạn đang làm việc ở Nhật, mà thấy thắc mắc “tại sao lại như vậy ?” “luật pháp ở Nhật là như vậy sao ?”, và bạn không có ai để trao đổi thì bạn hãy gửi nội dung vấn đề cho chúng tôi.

FirstStep sẽ cố vấn miễn phí cho bạn về các góc nhìn khác, để bạn có thông tin tham khảo khi quyết định sẽ làm như thế nào.

Sau khi nhận được yêu cầu, trong vòng 48h, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn qua email bạn đã đăng ký.

Thông tin của bạn sẽ được đảm bảo bí mật theo quy định bảo mật của FirstStep.

トップへ戻る