Học Phí tại Học Viện FirstStep

Tại Học Viện FirstStep, buổi học sẽ kéo dài trong 30 phút, 60 phút hoặc 90 phút. Học sinh được tự lựa chọn thời lượng buổi học phù hợp với bản thân. Học phí cho từng buổi học tùy theo thời lượng buổi học mà học viên lựa chọn.

Lưu ý: Học Phí này chỉ áp dụng cho khóa học Tiếng Nhật Cơ Sở và khóa học Tiếng Nhật Theo Lộ Trình. Đối với các khóa học khác, xin vui lòng tham khảo Tại đây

 • 500
  ¥

  Buổi học 30 phút

 • 750
  ¥

  Buổi học 60 phút

 • 950
  ¥

  Buổi học 90 phút

Trong một khóa học (1 level), mỗi môn học có số buổi học khác nhau. Các bạn có thể tham khảo học phí cho từng môn học theo bảng dưới đây:

Level 1 Môn học Số buổi học 30 phút 60 phút 90 phút
HỘI THOẠI 7 3500 5250 6650
ĐỌC HIỂU 7 3500 5250 6650
NGHE HIỂU 5 2500 3750 4750
NGỮ PHÁP 9 4500 6750 8550

Sau khi thi đầu vào, mỗi học viên sẽ cần học các khóa học khác nhau nên học phí cũng khác nhau.

Sau khi thi đầu vào tại trình độ sơ cấp (Stage 1), học viên A có kết quả là:

 • Kết quả thi đầu vào
  Nghe hiểu
  Level 1

  Khóa học
  cần hoàn thành

  Level 2
  Level 3
  Level 4
  Level 5
  (4 khoá học)

 • Kết quả thi đầu vào
  Hội thoại
  Level 2

  Khóa học
  cần hoàn thành

  Level 3
  Level 4
  Level 5
  (3 khoá học)

 • Kết quả thi đầu vào
  Đọc hiểu
  Level 3

  Khóa học
  cần hoàn thành

  Level 4
  Level 5
  (2 khoá học)

 • Kết quả thi đầu vào
  Ngữ pháp
  Level 4

  Khóa học
  cần hoàn thành

  Level 5
  (1 khoá học)

Như vậy từ kết quả thi đầu vào, để hoàn thành toàn bộ trình độ sơ cấp (Stage 1), tùy thuộc vào thời lượng buổi học mà học phí cần thiết của học viên A được thể hiện trong bảng dưới đây:

Môn học Số buổi học 30 phút 60 phút 90 phút
HỘI THOẠI Level 3,4,5
(3 khoá học)
10500 15750 19950
ĐỌC HIỂU Level 4,5
(2 khoá học)
7000 10500 13300
NGHE HIỂU Level 2,3,4,5
(4 khoá học)
10000 15000 19000
NGỮ PHÁP Level 5
(1 khoá học)
4500 6750 8550
TỔNG HỌC PHÍ
(10 KHOÁ HỌC)
32000 48000 60800

Học Viên có thể chi trả học phí theo từng khóa học (từng level).

Như đã trình bày ở phần giới thiệu Học Viện FirstStep, thời gian hoàn thành hết 1 stage sẽ tùy thuộc vào số lượng khóa học (level) bạn cần học sau khi thi đầu vào.

Như ở ví dụ phía trên thì thời gian để hoàn thành 10 khóa học (level) là khoảng 5 tháng.

Học viên đóng học phí bằng cách chuyển tiền vào tài khoản học viện và nhận point để đăng ký khóa học.
Tham khảo cách chuyển tiền và đổi điểm (point) Tại đây

トップへ戻る